Köyün tarihçesi
 

Tarimizden Bir Kesit

Türkler len Kürtler in islamiyeti kabul etmesinden sonra ortak noktaları islamiyet olmuştur. 1071 yılında Asyadan Anadoluya gelen Türkler Malazgirt savaşından sonra Kürtlerin yardımıyla Bizans komutani Romenos Diyojenesi yenip Anadoluya geçerler.
Mezopotamyada yerleşmiş tarih boyunca birçok medeniyetler kurmuş milletlerin başında Kürtler gelir.Kürtlerin kurduğu medeniyetlerden biriside MEDLER’dir. Medler bölgede bırakmış oldukları eserler le tespit edilmiştir ve Mezepotomya tarihindeki yerleri dunyaca kabul edilmiştir.

Örneğin:
Urfada yaşayan dilleri kürtçenin ZAZ ( Dımılı ) lehçesiyle konuşulan Hz.Halil İbranim ve öncesinde Namırt ( Nemrut ) ölmez adamin, kürt olduğunu kendisini Namırt ilan etmesi ve kurreş ( karakafa ) kabilesinden olan Halil İbrahimi ateşe atması gibi örnekleri çoğaltabiliriz.
Medlerin Zerdüşt dinleriyle, Nevroz bayramlarıyla Mezopotamyanın halklarından oluşunu tarih hep anlatmıştır.

Yavuz sultan selim 1512 yılında Osmanlı padişahı olmuş 8 yıl bu taht’ta kaldıktan sonra ölmüştür.Bu dönemde Yavuz sultan selim Şia’ya karşı anadoluyu mudafa hareketine girişti.Gürcilerle yaptığı muharabeler sonunda halkın nazarında manevi destek kazandı,ancak mücadele sona ermemişti.Iran meselesini halletmek için Amasya sancak beyi ve Yavzun abisi olan şehzade Ahmet ile Manisa sancak beyi olan şehzade Korkut ile anlaşması icab ediyordu.Yavuza karşı şah ismail den yardım isteyen ve kuvvetli bir ordu ile isyana kalkışan şehzade Ahmet 1513 ‘te Bursa yenişehirde mağlub edildi.
1514’de Çaldıran zaferini kazanan Yavuz, Şarkın kapılarını Osmanlı devletine açmış oldu.Şia ile başa çıkamayan Yavuz büyük alim İdris-i Bitlisi ve Bıyıklı Mehmet paşa ile anlaştı.Bunların samimi gayretleri sonucu 1516’yı takip eden yıllarda başta 26 aşiret olmak üzere önemli kürt beylikleri kendi arzu ve istekleri ile osmanlı devletine katıldılar.

Burada birçok bölgeye yerleşmelerine imkan sağlanmiştir.Genellikle kırmanç lehçesini konuşan Rişvan raşi aşiretler; Canbaki,Tereki,Sevedi,Göçani,Atmani,Şeyh bızıni,Hecibanlılar gelmiştir.
Rışvan raşi aşiretlerinin başlıcaları;
Halo (Halikanlı)
Bilo (Bilikanlı)
Celo (Celikanlı)
Sevo (Sevikanlı)
Cudo-Cudi (Cütkanlı)
Nasuru (Nasuranlı)
Molo (Molikanlı)
Omari (Ömeranlı)
Ve daha birçok aşiret boy vardir.
Tarih anlatmakla,yazmakla bitmez biz sadece birazcıkta olsa birşeylere deginmek istedik.


1700 lu yıllarda Ankara Konya arasında Karacadagın eteklerine yerleşen Halikanlı aşireti Garmık köyönü mesken edinmiş ve daha sonra oradanda Helikanliya taşınmışlar.Sonraki dönemde Garmık yayla olarak kullanılmış.
Halikanlıların birkısmı Karacadağ’ın dan ayrılıp bugunku Cihanbeyliye baglı Haliko Doldurma (Gölyazı ) ya gidip yerleşmişler.
Kısacası anlaşılıyorki bizim köyün kuruluşu Karacadağdan da Gölyazıdan da
Daha öncelerine dayanıyor.

Köyümüz sabit yerleşim alanı olarak kullanılması 1820 li yıllara dayanıyor.
1820 den 1900 lere kadar köye göçler devam ediyor.Aşağıdaki sırayla köyümüzü oluşturan kabile ler gelip köye yerleşiyorlar.

-Doldurma yapalıdan kökeni halikanlı olan Kameri aileler.
-Adiyamandan Antepe oradanda Kırşehire daha sonra Garmıka yerleşen Halağanlarlar
-Erzurum Tekman’ın denizli köyünden gelen Dımılı aşiretinden Muacirler.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra ismi Garmık olan köyümüzün adı Arşıncı olarak değiştirilmiştir.Köyün bağlı oldugu ilk ilçe Konyanın Kadınhanı ilçesi olmuştur.
Daha sonra uzaklığı nedeniyle Ankaranın Haymana’ya bağlanmıştır.
1956 yılında yapılan son değişiklikle bu günkü hali olan Konyanın Kulu ilçesine bağlanmıştır.


Köyümüzün 4 haneyle başlayan macarası şu anda takriben 100 ü bulan hane sayısı, Camisi ve bir ilkögretim okuluyla devam ediyor.Gönül isterki köyümüzü çok daha geliştire bilelim ve bunu yaparken elbirliğiyle haraket edelim.

Atalarımızın dediği gibi ‘ Birlikten kuvet doğar ’ sözünü unutmadan köyümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için birlik ve dayanışma içinde olalım.

 
   
 
 
 
 
© 2004 - 2005 designed and powered by